İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku Nedir

İş Hukuku Nedir?
 

İş Hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı olarak tanımlandırılmaktadır. İş Hukuku yükümlülüğün ortaya çıkardığı işçi, işveren ve bunların devletle olan ilişkilerinin düzenlenmesini meydana gelen hukuk kurallarını bir bütün halinde inceleyen hukuk dalına İş Hukuku denilmektedir.

Bireysel İş Hukuku:

Genellikle küçük işletmelerde işçi ile işverenler arasında bireysel olarak ücret, hizmet akdi, çalışma şartları, ek ücretler, ikramiye, komisyon, sosyal haklar, işten ayrılma ve tazminat gibi konuları kapsamaktadır.

Toplu İş Hukuku:

Genellikle büyük işletmelerde geçerli olan bu hukuk, işçi ve işveren tarafından toplulukların temsil edildiği (sendika) iş yerlerinde uygulanmaktadır. Sendika kurma, sendikaya üyelik toplu sözleşme, sendikanın feshedilmesi, sendikal haklar gibi konuları kapsamaktadır.

İş Hukukunun Özellikleri


1. İşveren tarafından işçinin emeğinin karşılığının verilmesi, haklarının ihlal edilmemesi için iş hukukunda işçi haklarının korunması ilk öncelikli prensiptir.

2. İş hukuku çerçevesinde herhangi bir durumla ilgili tereddüt yaşanması halinde işçi lehine yorum getirilebilmektedir.

3. İş hukukunda işçinin kişiliğine öncelik verilir ve buna bağlı olarak sözleşmesi işveren ile işçi arasındaki karşılıklı sorumluluklarına dayalı ilişkinin çerçevesini çizer.

4. İşçiler, sendikalar aracılığı ile yönetime katılabilir.

5. Özel hukuka ait kriterleri barındıran iş hukuku, işçi ve işverenin çalışma hayatında karşılıklı ilişkilerinin düzenlenmesinde devletin müdahilesinden dolayı karma hukuk özelliği taşır.