Arabuluculuk Süreci ve Sonucu

Arabuluculuk Süreci ve Sonucu

Arabuluculuk Süreci ve Sonucu
 

Arabuluculuk oldukça yaygın bir çözüm olup, iki tarafın istekleri ön planda olmaktadır. Süreç başlamadan önce arabulucunun kararlaştırılmasının ardından, arabuluculuk faaliyetinin devamına ilişkin taraflar ve arabulucu arasında “Arabulucu Sözleşmesi” imzalanır.

Arabuluculuk Süreci


Taraflar arasında arabulucunun belirlenmesinin ardından ilk etapta toplantı öncesinde her iki taraf ile iletişime geçilerek uyuşmazlık hakkında daha detaylı edinilmesi ve anlaşmayı etkileyebilecek ana unsurları daha önceden öğrenebilmesini olanak sağlar.

Arabulucu, tarafları ilk oturuma davet etmek için her iki taraf için ortak bir gün ve saat kararlaştırır. Kararlaştırılan görüşmelerde taraflar için ortak ya da özel olarak görüşme gerçekleştirilebilir.

Ortak Arabulucu Oturumu:

Ortak görüşmelerde tarafların birbiri ile iletişim kurması daha kolay olur. Bu görüşmelerde tarafların ortak yönlerini daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Görüşme sürecinde hukuki durumlardaki güçlü ve zayıf noktalar çözüme ulaşılmaması durumunda ortaya çıkacak sonuçları aynı anda görmelerini sağlar. Tarafların uyuşmazlığı sona erdirecek çözümler üretmelerine ve üretilen çözümler üzerinde görüşülerek, uygun çözümler bulunmasına olanak tanır.

Özel Görüşmeler:

Özel oturumlarda her bir taraf arabulucu ile özel olarak görüşme sağlayabilir. Gerçekleştirilen özel görüşmelerde kişinin izni olmadan görüşmeleri karşı taraf ile paylaşılmamaktadır. Özel oturumların önemli maddelerinden biri tansiyonun düşmenin sağlamaktadır. Tarafların diğer tarafın bilmesini istemediği konuları arabulucuya rahatlıkla anlatabilir, ortaya çıkarılması gerekli sorunlar varsa bunların daha açıklayıcı şekilde ortaya çıkmasına imkan tanır. Arabulucunun, tarafların çözüme ne kadar yakın olduklarını ölçmesine ve uzlaşma alanını belirlemesine olanak sağlar.

Arabuluculuk Sonucu


Arabuluculuk sürecinde;

1. Tarafların anlaşmaya varması durumunda

2. Arabulucu tarafından müzakere sonuca varılamayacağının ve daha fazla görüşmenin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından kanıya varılmasında.

3. Her iki taraftan birinin karşı tarafa ya da arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi.

4. Tarafların anlaşma sağlayarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.

5. Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi durumunda arabuluculuk sona erer.