Ticaret ve İcra Hukuku

 

Blog Detay

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Avukatların uygulamada zorlandıkları alanlardan biri olup, zorlanmalarındaki en temel neden ülkemizde Ticaretin halen hatır gönül ilişkisi ile yürütülmesinden kaynaklanmaktadır.Yıllardır birbirleri ile Ticaret ilişkisinde olan şirketler, hukuki ilişkilerinde güvene dayalı çalışmakta, bilgi ve belge yönetimi ikinci plana bırakılmaktadır. Bu sebeple de yıllanmış ticari ilişkilerin sarsılması ve sorunların yargıya intikal etmesi ile de malesef gerekli belgeler sağlanamamaktadır.

İcra Hukuku

Ofisimiz İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı  kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.İstihbarat ve Analiz Departmanının bu alanda yaptığı nitelikli çalışmalar, süratle aksiyona dönüştürülmektedir. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır. Alınan hızlı ve etkin aksiyonlar neticesinde; Müvekkillerimiz alacaklarını en kısa sürede tahsil etmektedirler.

 • Her türlü alacağın tahsili ve icra takiplerinde doğan dava takipleri
 • Şirketlerin cari hesap, fatura vb. alacaklarının takibi
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
 • Kambiyo senetlerine (Çek, Senet, Bono vb.) dayalı alacakların takibi,
 • Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları ile rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri
 • Şirketlerin birleşme ve devir alma işlemleri,
 • Şirketlere hukuki danışmanlık,
 • Özelleştirme ve kamu-özel sektör ortaklıkları
 • Rekabet hukukundan doğan yaptırımlar
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve denetlenmesi
 • Genel kurul kararlarının iptali

Ticarette iyi olmak sanatın en şaşırtıcı dalıdır. – Andy Warhol