Aile Hukuku

 

Blog Detay

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye dair olan konularla ilgilenen, Türk Medeni Hukukunun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalı olmaktadır. Aile hukukunun başlıca konuları ise nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık ve yardım nafakası olmaktadır. Kadın hakları ve çocuk hakları özel olarak ayrı bir inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da içinde yer almaktadır.

Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu'nda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde görülür. Aile mahkemeleri, uzmanlık mahkemelerinden olup sosyal çalışmacı, ruhbilimci gibi alanda çalışan kişilerin yardımından yararlanıldığı mahkemelerdir. Ayrıca aile mahkemesi yargıçlarının atamasında da aile hukuku konusunda uzman olup olmadığına ve evli ya da çocuklu olup olmadığına bakılarak bu nitelikleri taşıyan kişiler atamada yeğlenir.

 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davaları,
 • Boşanmada mal paylaşımı davaları
 • Çocukların velayeti davaları
 • Çocuk için iştirak nafakası davaları,
 • Eş yararına nafaka davaları (tedbir nafakası, yoksulluk nafakası),
 • Boşanmada maddi tazminat davaları,
 • Boşanmada manevi tazminat davaları,
 • Aile içi şiddet davaları
 • Kişilik haklarına saldırı davaları
 • Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar
 • Evlat Edinmeden kaynaklı davalar

Dünyаyı tüm аrаdıktаn sonrа, mutluluğun kendi öz yuvаndа olduğunu öğreneceksin. – Voltaire